Przesyłki pocztowe

Ready to send – kompleksowa logistyka związana z przesyłkami pocztowymi

Przesyłki pocztowe

Wymagania

Chodziło o to, żeby nałożyć pojedyncze lub podwójne banderole na paczki pocztowe różnych formatów i różnej wagi (0,8 kg do 30 kg) z właściwym naprężeniem taśmy oraz wyprowadzić je z maszyny z zachowaniem odpowiedniego minimalnego odstępu. Trzeba było wprowadzić funkcję „banderolowanie/ nie banderolowanie“, ponieważ dla celów wewnętrznych klienta stosowano skrzynie bez pokryw, które nie mogły być zamknięte. Informacja na etykiecie musi być bez problemu odczytywalna, aby w każdym przypadku można było zagwarantować automatyczne sortowanie poczty.

Rozwiązanie

Paczki transportowane są taśmą doprowadzającą na taśmę przenośnikową maszyny US-2000 CL-DMS. Decydującym procesem steruje zintegrowane urządzenie wsuwające wspomagane cyfrowym systemem pomiaru.

  • „Banderolowanie tak / nie” definiowane jest za pomocą pomiaru długości paczki.
  • „1 banderola lub 2 banderole”
  • „Naprężenie taśmy niskie/średnie/wysokie” jest definiowane za pomocą pomiaru wysokości paczki

Po nałożeniu banderoli „Pusher” wsuwa paczki pojedynczo do kolejnego urządzenia z zachowaniem określonego minimalnego odstępu.

Państwa zysk

  • Jedno urządzenie do banderolowania zamiast trzech maszyn opasujących taśmą wystarczy, aby spełnić wszystkie wymagania klienta i poczty.
  • Maszyna US-2000 CL-DMS jest w stanie automatycznie przerobić wszystkie rozmiary paczek.
  • To automatyzuje i znacznie upraszcza logistykę po stronie klienta.
  • Bez problemu można osiągnąć wysokie tempo pracy.
  • Banderole z folii przezroczystej gwarantują, że w każdej chwili można odczytać informacje na etykiecie.